YASAL KOŞULLAR

Erişim ve Kabul

Web Sitesine erişim sağlayarak herhangi bir kısıtlama veya nitelendirme olmadan bu Şartları ve Koşulları kabul etmektesiniz. Web Sitesini ve sitede yer alan hizmetleri yalnızca yürürlükteki tüm kanunlara, şartlara ve koşullara bağlı kalmanız halinde kullanabilirsiniz. Bu Şartlar ve Koşulları kabul etmediğiniz takdirde, Mavi Barınak İnşaat Web Sitesini ziyaret etmeye devam etmeyiniz!

Garantide Bulunmama

Web Sitesinde yayınlanan içerik ve bilgiler, herhangi bir garanti veya beyanda bulunulmadan size "olduğu gibi" ve "kullanıldığı gibi" sunulmaktadır. Mavi Barınak İnşaat, kanunlar tarafından izin verilen en geniş kapsamda Web Sitesinin ticari elverişliliği veya belirli bir amaca uygunluğu gibi garantiler başta olmak üzere her türlü açık veya zımni garantiyi veya beyanı reddetmekte veya dışarı bırakmaktadır.

Mavi Barınak İnşaat özellikle Web Sitesinde yayınlanan içeriğin veya bilgilerin güncelliği, doğruluğu, niteliği, tamlığı veya mevcudiyeti ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamaktadır.

Mavi Barınak İnşaat özellikle Web Sitesinin teknik olarak erişilebilirliği, uygunluğu veya kusursuzluğu ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamaktadır.

Mavi Barınak İnşaat özellikle Web Sitesinde yayınlanan içeriği veya bilgileri kullanmanızın üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceği ile ilgili herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamaktadır.

Fikri Mülkiyet Haklarının Saklı Tutulması

Web Sitesinin ve içeriklerinin telif hakları veya diğer kanunlar tarafından korunması saklı tutulmaktadır. Web Sitelerinde gösterilen ticari markalar, logolar, hizmet işaretleri ve ticari unvanlar korunmaktadır ve tescil edilmiştir.

Web Sitesinde yayınlanan içeriğin veya bilgilerin izinsiz kullanımları veya Web Sitesine ait herhangi bir kısmın izinsiz olarak çoğaltılması, iletilmesi veya diğer türlü kullanımları, Mavi Barınak İnşaat’ın veya üçüncü şahısların telif haklarını, ticari markalarını, gizliliğini, aleniliğini veya diğer haklarını ihlal edebilir ve bunlara izin verilmemektedir.

Çoğaltma ve iletme izinlerine ilişkin talepler info@mavibarinakinsaat.com e-posta adresine gönderilebilir.

Gizlilik Politikası

İnternet genellikle güvenli bir ortam değildir. İnternetin açık bir ağ olduğunu ve herkes tarafından erişilebilir olduğunu kabul etmektesiniz. Mavi Barınak İnşaat, kişisel verilere yürürlükteki veri koruma kanunlarına göre muamele etmektedir.

Şartlar ve Koşullardaki Revizyonlar

Mavi Barınak İnşaat, öncesinde bildirimde bulunmadan ve kendi takdirine bağlı olarak bu Şartlar ve Koşulları herhangi bir zamanda değiştirebilir, ekleme yapabilir, kaldırabilir veya başka bir şekilde güncelleyebilir. Web Sitesini kullandığınızda bu değişiklikleri kabul edersiniz ve revize edilmiş olan Şartlar ve Koşullar sizi bağlar.

Sonuçlar

Bu Şartlar ve Koşulları ihlal ettiğinizi fark etmemiz halinde, Mavi Barınak İnşaat tarafından sunulan hizmetleri kullanmanızın engellenmesi ve Web Sitesine yerleştirmiş olduğunuz bilgilerin, verilerin ve içeriklerin kaldırılması dahil olmak üzere herhangi bir zamanda ve öncesinde bildirimde bulunmadan derhal düzeltici tedbir alabiliriz. İhlaliniz neticesinde zarara uğramamız halinde, kendi takdirimize bağlı olarak sizden tazminat talebinde bulunabiliriz.